Prawo cywilne

icon

Prawo cywilne reguluje relacje między osobami fizycznymi i prawnymi, a zawarte są w nim zasady obrotu nieruchomościami, regulacje dotyczące umów cywilnoprawnych, w tym na przykład umowy sprzedaży czy kwestie dotyczące spadkobrania (dziedziczenia).

icon

Usługi w zakresie prawa cywilnego Szczecin

W mojej praktyce zawodowej pomagam Klientom w rozwiązywaniu problemów powstałych na gruncie prawa cywilnego, zarówno w drodze postępowania sądowego, jak i pozasądowego. Zajmuję się kompleksową pomocą prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego, a moja kancelaria adwokacka w Szczecinie oferuje swoim Klientom profesjonalną obsługę w sprawach dotyczących niewykonania umowy, naruszenia dóbr osobistych czy roszczeń z tytułu rękojmi. 

Prawo cywilne Szczecin – kompleksowe doradztwo na każdym etapie

Zajmuję się m.in. sprawami, które dotyczą niewykonania umowy lub nienależytego jej wykonania – są one jednymi z najczęściej spotykanych problemów w praktyce cywilnej. W przypadku, gdy druga strona nie wywiązuje się z zawartej umowy, moja kancelaria adwokacka oferuje pomoc w dochodzeniu roszczeń w postępowaniu sądowym lub w drodze negocjacji.

W swojej praktyce spotykam się z różnego rodzaju naruszeniami dóbr osobistych, takimi jak: naruszenie prywatności, naruszenie godności osobistej czy dobrego imienia. W takich przypadkach moja kancelaria adwokacka w Szczecinie pomaga Klientom w sądowym dochodzeniu roszczeń z tytułu zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

Oferuję również fachową pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi. Rękojmia jest instytucją prawa cywilnego, która nakłada na sprzedawcę odpowiedzialność za wady towaru, zarówno te dotyczące jego cech fizycznych, jak i prawnych. W przypadku, gdy sprzedany towar okazuje się wadliwy lub niezgodny z umową, Klient ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi. Pomagam Klientom w dochodzeniu tych roszczeń, zarówno w drodze postępowania sądowego, jak i w negocjacjach z drugą stroną. W mojej kancelarii prawnej otrzymają Państwo pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego.

prawo cywilne3 scaled
prawo cywilne1

Reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa cywilnego w Szczecinie

Reprezentuję Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym jako ich pełnomocnik. W mojej kancelarii w Szczecinie mogą Państwo liczyć na konsultację z zakresu prawa cywilnego w sprawach o ochronę dóbr osobistych – pomoc doświadczonego adwokata pozwoli uniknąć wiele stresu. Otrzymają Państwo zatem kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, ale także każdą inną pomoc prawną w sprawach dotyczących Państwa obecnej trudnej sytuacji życiowej.

Oferuję szeroki zakres usług związanych z analizami i opiniami prawnymi dotyczącymi takich spraw jak: rozwiązywanie i zawieranie umów, w tym także odstąpienie od umowy (np. umowy o dzieło) czy konstruowanie wezwań do zapłaty. Zajmuję się sporządzaniem umów cywilnoprawnych oraz opracowywaniem pism procesowych takich jak: pozwy, sprzeciwy od nakazu zapłaty, apelacje, skargi kasacyjne czy wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. 

Adwokat w sprawach cywilnych Szczecin

Prawo cywilne reguluje nie tylko kwestie dotyczące umów, ale również odpowiedzialności za czyny niedozwolone, które mogą być źródłem roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Wypadki drogowe, pobicia, pogryzienia przez psy czy naruszenia dobrego imienia to tylko kilka przykładów sytuacji, które są kwalifikowane przez kodeks cywilny jako czyny niedozwolone. Pomagam moim Klientom w dochodzeniu roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czyny niedozwolone, zarówno w drodze negocjacji, jak i postępowań sądowych. W kwestii wypadków drogowych oferuję pomoc przy dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkód komunikacyjnych. Moja kancelaria adwokacka stawia na profesjonalizm i staranność, dlatego mogą Państwo liczyć na moje pełne zaangażowanie i wsparcie w każdej sprawie. Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej, zapraszam do ustalenia terminu konsultacji. Pomogę Państwu odzyskać należne Wam świadczenia.

prawo cywilne4