Umowa darowizny

icon

Czym jest umowa darowizny?

Zgodnie z prawem cywilnym umowa darowizny to umowa, w której darczyńca przekazuje darowiznę na rzecz obdarowanego, który z kolei przyjmuje ją bezpłatnie. Jest to umowa, która może dotyczyć różnego rodzaju przedmiotów, takich jak: nieruchomości, samochody, meble, dzieła sztuki, a także pieniądze.

Przy sporządzaniu umowy darowizny ważne jest, aby dokładnie określić przedmiot darowizny oraz datę jej przekazania.

Jak sporządzić umowę darowizny?

Przy sporządzaniu umowy darowizny należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Po pierwsze, umowa musi być dokładnie i precyzyjnie sporządzona, aby uniknąć nieporozumień i ewentualnych sporów w przyszłości. Po drugie, warto zwrócić uwagę na podatek od darowizny, który może być znaczny, w zależności od wartości przekazanych rzeczy; obowiązek jego zapłaty oraz jego wysokość zależą również od tego, czy i w jakim stopniu strony umowy darowizny pozostają spokrewnione lub spowinowacone. Zgodnie z prawem zawarcie umowy darowizny wymaga zachowania formy aktu notarialnego, jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna w momencie rzeczywistego obdarowania osoby przez darczyńcę. Oznacza to, że umowa darowizny jest wiążąca nawet w przypadku, gdy jest to tylko umowa ustna. Warunkiem jest jednak faktyczne przekazanie przedmiotu darowizny. Opisany wyjątek nie dotyczy jednak sytuacji, gdy przedmiotem umowy darowizny jest nieruchomość – w takim bowiem wypadku forma aktu notarialnego warunkuje ważność umowy.

Czy można odwołać się od darowizny?

Darczyńca może odwołać darowiznę, w tym już nawet wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Nie można jednak zapominać, że darowizna nie może zostać odwołana ze względu na niewdzięczność, jeśli darczyńca wybaczył obdarowanemu. W przypadku, gdy darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych w momencie wybaczenia, to przebaczenie jest skuteczne, jeśli zostało dokonane z wystarczającą świadomością.

Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca miał prawo do jej odwołania w momencie swojej śmierci lub gdy obdarowany umyślnie spowodował śmierć darczyńcy lub celowo naraził go na chorobę, która spowodowała jego śmierć.

Co istotne, darowizna nie może zostać odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

Kto może pomóc w sporządzeniu umowy darowizny?

Umowa darowizny to ważny dokument prawny, który wymaga szczególnej uwagi ze strony darczyńcy, jak i obdarowanego. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, aby mieć pewność, że umowa zostanie zawarta zgodnie z wymaganiami prawnymi. Należy również pamiętać o aspektach podatkowych związanych z darowizną, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.